Chủ đầu tư: Sở hữu cá nhân
Địa chỉ: Phố Trần Nhật Duật , Hà Nội
Sản phẩm: Cửa đi mở quay, Cửa sổ mở quay

Giới thiệu

Công trình nhà riêng nằm trên phố Trần Nhật Duật, Hà Nội. Công ty cổ phần TID rất vinh dự được tham gia thi công hệ cửa đi, cửa sổ cho gia chủ.