Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC TỪ TRẢI NGHIỆM VỚI TỰ NHIÊN

Những trải nghiệm, bài học, quá trình tiến hóa hay những quy tắc thích nghi đúc rút từ sự sống quanh chúng ta đang dần được khai thác để làm nền tảng phát triển những ý tưởng, mô hình, môi trường sống tương tác, thông minh và bền vững cho con người. 

Kiến trúc sư danh tiếng thế giới, Chris Bosse, giám đốc LAVA khi thuyết trình tại Hội thảo quốc tế do Công ty cổ phần Tường kính TID tổ chức tại Hà Nội chiều 21/12 vừa qua, nói rằng: "Facade như đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của thành phố...". 

Trong bài thuyết trình của mình, Chris Bosse nói rằng: "Nhiều công trình kiến trúc hiện đại cứ giống hệt nhau, lặp lại từ tầng này lên tầng khác, đơn giản chỉ là nhấc chúng lên cao. Bề mặt công trình với hình khối quá đơn điệu, ý tưởng bị giới hạn và không phát triển xa hơn được".

Facade chứa đựng trong đó yếu tố kỹ thuật quan trọng và cả thẩm mỹ, động lực để tạo dựng bộ mặt văn minh của đô thị.

Tags: